Animación CCOO

Vídeo Informativo Axudas á xubilación parcial con contrato de remuda.
Vídeo Informativo Axudas a persoas afectadas por ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.
Vídeo Informativo Axudas a maiores de 55 anos con contrato extinguido dunha empresa en crise.
Proudly powered by WordPress. Theme: Soho by Viva Themes.